Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Chantal Galmart

Brusselbaan 280D

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Hoofdapotheker: Chantal Galmart

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0880.478.601

Machtigingsnummer APB: 237707

Telefoonnummer: 02 377 09 14

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.